Advokátní kancelář | Mgr. Filip NĚMEC

Prolog

Služby advokáta poskytuji ve všech oblastech práva s užším zaměřením na oblasti občanského a obchodního práva.

Má praxe v advokacii trvá nepřetržitě od roku 2005.
V seznamu advokátů České advokátní komory jsem zapsán pod evidenčním číslem 12543.

Spolupracuji s profesionály z řady dalších oborů navázaných na právo.

Právní služby

Právní služby poskytuji nepodnikatelským i podnikatelským subjektům.

Vykonávám generální advokátní praxi, služby tedy poskytuji ve všech oblastech práva.
Intenzivně se však věnuji právu občanskému a obchodnímu.

Mezi nejčastější úkony právní služby patří:

  • právní poradenství
  • sepis a kontrola smluv (např. převody nemovitostí, smlouvy o dílo, kupní
  • smlouvy, zprostředkovatelské, rezervační smlouvy atp.)
  • sepis podání v občanském soudním řízení (žaloby, odvolání, dovolání)
  • sepis podání ve správním řízení
  • zastupování před soudy
  • zastupování před správními orgány
  • zastupování v trestním řízení
  • sepis právních stanovisek
  • vymáhání pohledávek

Cena

Cena za právní služby je sjednávána v závislosti na povaze řešené věci. Cena se pohybuje v rozmezí 1.000,- Kč až 1.500,- Kč za jeden úkon právní služby.

V případě složitých a rozsáhlejších úkonů je cena poměrně navýšena. Stejně tak v případech jednoduchých úkonů může být cena jednotlivého úkonu krácena.

Nejsem plátcem DPH.

Kontakt

Advokátní kancelář Filip Němec
Mgr. Filip Němec - advokát

Opletalova 1535/4
110 00 Praha 1

tel.: 731 071 676
e-mail: advokat.nemec@seznam.cz
web: www.advokat-nemec.cz

IČ: 71472487

Odkaz na mapy.cz

Advokátní kancelář Filip Němec
Mgr. Filip Němec advokát
Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, tel.: 731 071 676, e-mail: advokat.nemec@seznam.cz